หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างบ้านนายเชิด ดิษฐ์สวรรค์ ถึงบ้านนายทองก้อน น้อยเจริญ หมู่ 1 ม่วงหัก  
 

รื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างบ้านนายเชิด ดิษฐ์สวรรค์ ถึงบ้านนายทองก้อน น้อยเจริญ หมู่ 1 ม่วงหัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 22.21 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน