หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึงบ้านนายซ้าย อนันทสุข หมู่ 4 ม่วงหัก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึงบ้านนายซ้าย อนันทสุข หมู่ 4 ม่วงหัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 22.34 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 117 ท่าน