หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณสำนักสงฆ์เขาบ่อพลับ ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่สมบุญ ชำนาญไพร หมู่ 10 ม่วงหัก  
 

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณสำนักสงฆ์เขาบ่อพลับ ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่สมบุญ ชำนาญไพร หมู่ 10 ม่วงหัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 22.37 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 137 ท่าน