หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เรื่อง ราคากลางโครงการป้ายชื่อถนน-ชื่อซอย พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 13 จุด  
 

เรื่อง ราคากลางโครงการป้ายชื่อถนน-ชื่อซอย พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 13 จุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 22.41 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 93 ท่าน