หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน ป.ที่ 3ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง และ ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เรื่อง ราคากลางโครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณหลังบ้านนางวรรณาแตงพรม ถึง บ้านนางลอง เอี่ยมเทศ ม.2 ม่วงหัก  
 

เรื่อง ราคากลางโครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณหลังบ้านนางวรรณา แตงพรม ถึง บ้านนางลอง เอี่ยมเทศ ม.2 ม่วงหัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 22.44 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 136 ท่าน