หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรือง เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรือง เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 4  ตำบลท่าน้ำอ้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 16.32 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน