หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบประมาณ2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานสถิติผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 ) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 247  
 
ประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานสถิติผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณตามเกณฑ์ตัวชี้วัด [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT