ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25624736265916937568069,256166,950104,41978,71046,218-409,498
25614624455504794686526847077886507925907,267
25605034304623634365954004113684504584345,310
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 พ.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2559   27,323
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   449,398
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี