ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,03589,171----------178,206
25624736265916937568069,256166,950104,41978,71057,20459,273479,757
25614624455504794686526847077886507925907,267
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 พ.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   32,633
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   697,863
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี