หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]ซื้อโครงการจัดงานรัฐพิธี (จัดซื้อต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในวันที่ ๒๐-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่ือง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงพาร์ทิชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 1 ก.ค. 2563 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีและอาหารคาวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างจัดเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พร้อมดอกไม้สด โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เมืองบนโคกไม้เดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT