หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างรื้อถอนโรงสูบน้ำ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท. จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้อชุด อปพร. จำนวน ๕๐ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน บล-6253 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อผงเคมีดับเพลิง ในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์กองการศึกษา (คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างวงแคนประยุกต์ นำขบวนพิธีเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง ดนตรี นักร้องและนักเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดสถานที่ลอยกระทงพร้อมประดับตกแต่งกระทงใหญ่และติดตั้งไฟส่องสว่าง ไฟแสงสี บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพระปรางค์เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายานอกตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT