หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกสระหนองจอก บริเวณบ้านหนองปลวกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการดูและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]เช่าที่ดินวัดบ้านบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (บำรุงรักษาอะไหล่ไฟสำรองฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. (บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบดอัดจากสะพานหนองเข่งฝั่งตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณสะพานตาวินถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 9, 10 ตำบม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบดอัดจากสะพานหนองเข่งฝั่งตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 9, 10 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบดอัดบริเวณสะพานตาเหนาะ wonglebO;ฝั่งตะวันออกwonglebC; ตลอดสายถึงทางข้ามนานายณรงค์ กล่ำสกุล หมู่ที่ 6, 9 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ wonglebO;เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ wonglebO;Ink Tank PrinterwonglebC; จำนวน ๑ เครื่อง และเครืื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ wonglebO;เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กwonglebC; สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT