หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบริเวณสะพานหนองเข่งถึงท่อข้ามนายสมหมาย(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมถนนคสล.เดิมถึงถนนสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่4,8 ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ (ของขวัญของรางวัล) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ ตุ๊กตา ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ (ของขวัญของรางวัล) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]เช่าชุดการแสดงเด็กนักเรียน จำนวน 5 ชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]เช่าเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย(พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณข้างบ้านนางยินดี อินทร์มณี ถึงบ้านผู้ใหญ่ปนัดดา จั่นผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น และแผ่นพับเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณข้างบ้านนางยินดี อินทร์มณี ถึงบ้านผู้ใหญ่ปนัดดา จั่นผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางเหรียญ ถึงบ้านนายสิทธิ หงษ์ศิริวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านท่าด่านแนวเขื่อนเรียงหินเดิม หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลท่าน้ำอ้อยถึงศาลเจ้าปู่เถ้ากงม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT