หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน เลขรหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณศาลเจ้าปู่เถ้ากงม้า ถึงครัวท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 สาย 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (ชนิดกัน UV) กันแสง ๑๐๐% จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์) เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุอื่นๆ (ผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๗๕๙ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ขนย้ายดินที่ฝากไว้ในสถานที่กองเก็บดินของประชาชนไปใช้ในประโยชน์ต่อทางราชการที่บริเวณบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๖,๔๒๐-๖๑-๐๐๕๗ และ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๘ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กล-๙๙๙๖ จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT