หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 497 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตจากถนน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหัก ถึงเชื่อมถนนคอนกรีตสายหลวงพ่อโอ (ประตูหน้าวัดหางน้ำหนองแขม) หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างทำกรอบรูปอะคริลิค ขนาด A๔ จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล-๙๙๙๖ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๘๑ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างทำกรอบรูปอะคริลิค ขนาด A๕ จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 512 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๘๑ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์สีแดง หมายเลขทะเบียน ผค-๓๙๙๙ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน / จำนวน ๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT