หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหลวงพ่อโอถึงบ้านนางประเทือง สังข์สุด หมู่ที่ 3, 8 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนานางสาหร่ายถึงสุดทาง หมู่ที่ 8, 10 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม (1-31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]เช่าที่ดินวัดบ้านบน (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหลวงพ่อโอถึงบ้านนางประเทือง สังข์สุด หมู่ที่ 3, 8 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๔๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุก บริเวณบ้านสะพานผู้ใหญ่ปลิก ถึงแยกนาช่างจวน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บริเวณสะพานตาเหนาะ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (สายหนองโพด) หมู่ที่ 6, 9, 10 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหลังป้อมตำรวจท่าน้ำอ้อย ถึงถนนโพธิ์ขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางวิมลศรี พุทธรักษา ถึงเขื่อนเรียงหินและบริเวณหน้าร้านอาจารย์ขวัญหมูกระทะถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2, 3 ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหลวงพ่อโอถึงบ้านนางประเทือง สังข์สุด หมู่ที่ 3, 8 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนานางสาหร่ายถึงสุดทาง หมู่ที่ 8, 10 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 199 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) [ 13 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหลวงพ่อโอถึงบ้านนางประเทือง สังข์สุด หมู่ที่ 3, 8 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนานางสาหร่ายถึงสุดทาง หมู่ที่ 8, 10 ตำบลม่วงหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT