หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำดื่ม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน บล-๖๒๕๓ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล-๙๙๙๖ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า คูลเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 199 นว หมายเลขครุภัณฑ์ 002-55-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบีียน ๘๓-๒๗๕๙ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๘๑ นว. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ( ในวันที่ ๑๔-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บน-๑๕๕๘ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๗๗๗ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT