หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิลยิงโครงไม้และสติ๊กเกอร์พลาสวู๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน ผค-๓๙๙๙ นว. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถประชาสัมพันธ์) หมายเลขทะเบียน ผจ-๕๐๐๑ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและพร้อมเช่าอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ๘๓-๕๗๗๗ นว. จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายเหล็ก จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 3740 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสายสัญญาณ, ระบบตัวแปลงสัญญาณและระบบไฟฟ้ากล้อง CCTV ภายในเขต หมายเลขครุภัณฑ์ 493-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 36 ตัว และชั้นวางของ มีกุญแจ จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 199 นว) หมายเลขครุภัณฑ์ 002-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0108, 416-63-0140, 416-63-0141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (ชนิดกัน UV) กันแสง ๑๐๐% จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT