หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
นายกไพลิน โตอิ้ม มอบเงิน ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 13
 


 
กิจกรรมพัฒนาคลองส่งน้ำชลประทานบ้านเหล็ก [ 31 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
กิจกรรม Big Cleaning day สู้ Covid-19 [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 47
 


 
เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารยับยั้งการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 26 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
กิจกรรม Big Cleaning day ตลาดท่าน้ำอ้อย หมู 5 ต.ท่าน้ำอ้อย ถึง วัดบ้านบน [ 26 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 31
 
 
     


 
โครงการ ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 18
 


 
การประชุมประชาคม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (กรณีครบวาระ) [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ เคารพกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 22
 


 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนหางน้ำหนองแขม [ 30 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 41
 


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนบ้านเขาไม้เดน [ 30 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 33
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT