หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนหางน้ำหนองแขม [ 30 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 64
 


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนบ้านเขาไม้เดน [ 30 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง [ 30 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 43
 


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนวัดบ้านบน [ 29 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนตลาดท่าน้ำอ้อย [ 29 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 49
 


 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนเขาบ่อพลับ [ 28 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 134
 


 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 
 
     


 
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 


 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 69
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 58
 


 
พิธีมอบทุนการศึกษา “ปลาร้าจ่าวิรัช”ครั้งที่ 16 วันที่ 24 ธันวาคม พศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านบน [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ” [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 54
 


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 76
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT