หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
 
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แม่ผู้เลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับแม่ผู้เลี้ยลูกด้วยนมแม่ ตามโครงการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดีแท้กว่านมผง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 08.56 น. โดย คุณ ฉัตรชัย ชัยชโลธร

ผู้เข้าชม 451 ท่าน

 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT