หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง ไฟประดับ ไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟ และค่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่งฉากหลังเวที (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง ไฟประดับ ไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟ และค่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่งฉากหลังเวที (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 16.34 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน