หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่บริเวณจัดตลาด ตามโครงการเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่บริเวณจัดตลาด ตามโครงการเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 17.09 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน