หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคลองดินบ้านนายสมศักดิ์ จากถนน คสล. ถึงถนนทุ่งอ้ายดอกสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคลองดินบ้านนายสมศักดิ์ จากถนน คสล. ถึงถนนทุ่งอ้ายดอกสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8  ตำบลท่าน้ำอ้อย  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน