หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคลองดินบ้านนายสมศักดิ์ จากถนนคสล.ถึงถนนทุ่งอ้ายดอกสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคลองดินบ้านนายสมศักดิ์ จากถนนคสล.ถึงถนนทุ่งอ้ายดอกสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 18.05 น. โดย คุณ รัตนาพร พรมแตง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน