หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา  
 

          เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยกำหนดปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณสถานที่ ดังนี้
          1. คลองขุด หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          2. คลองต้นไทร หมู่ที่ 2,7 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          3. คลองหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ 3,8 ตำบลม่วงหัก  อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 15.36 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT