หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมหมอในหมูบ้านในพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

          เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมหมอในหมูบ้านในพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธ ที่ 12 เดือนกันยายน 2562 โดยมีท่านนายกไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอในหมูบ้านในพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้เล็งเห็น และตระหนัก ถึงความสำคัญของโครงการ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเอง ได้อย่างถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก่อนนำส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ นี้ขึ้น สำหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชน และอาสาสมัครมีความรู้ ความเข้าใจด้านของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนชีพได้ ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หรือจากโรงพยาบาล
          ดังนั้น การอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการช่วยเหลือผู้อื่น และปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 09.51 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT