หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  
 

          เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดโครงการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีท่านนายกไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.30 - 14.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านบน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  โดยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักบูรณาการร่วมกับชมรมคนรักกีฬาท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย และสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยปราศจาคปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/42

ลำดับภาพที่ 2/42

ลำดับภาพที่ 3/42

ลำดับภาพที่ 4/42

ลำดับภาพที่ 5/42

ลำดับภาพที่ 6/42

ลำดับภาพที่ 7/42

ลำดับภาพที่ 8/42

ลำดับภาพที่ 9/42

ลำดับภาพที่ 10/42

ลำดับภาพที่ 11/42

ลำดับภาพที่ 12/42

ลำดับภาพที่ 13/42

ลำดับภาพที่ 14/42

ลำดับภาพที่ 15/42

ลำดับภาพที่ 16/42

ลำดับภาพที่ 17/42

ลำดับภาพที่ 18/42

ลำดับภาพที่ 19/42

ลำดับภาพที่ 20/42

ลำดับภาพที่ 21/42

ลำดับภาพที่ 22/42

ลำดับภาพที่ 23/42

ลำดับภาพที่ 24/42

ลำดับภาพที่ 25/42

ลำดับภาพที่ 26/42

ลำดับภาพที่ 27/42

ลำดับภาพที่ 28/42

ลำดับภาพที่ 29/42

ลำดับภาพที่ 30/42

ลำดับภาพที่ 31/42

ลำดับภาพที่ 32/42

ลำดับภาพที่ 33/42

ลำดับภาพที่ 34/42

ลำดับภาพที่ 35/42

ลำดับภาพที่ 36/42

ลำดับภาพที่ 37/42

ลำดับภาพที่ 38/42

ลำดับภาพที่ 39/42

ลำดับภาพที่ 40/42

ลำดับภาพที่ 41/42

ลำดับภาพที่ 42/42
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT