หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

          วันที่ 26 กันยายน 2562 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านบน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่กำลังซึมซับความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตทั้งทุนนิยมและบริโภคนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ววัฒนธรรมและประเพณีแบบไทยๆที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณค่าต่อผู้สูงอายุอาจเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็จะเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวและเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานและเยาวชนได้เป็นอย่างดี เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
โดยมีกิจกรรมเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการ กรณีชุดเดิมหมดวาระ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้เลือก นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธาน
*รับความรู้ สิทธิ สวัสดิการผู้สูงอายุ การจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ โดย วิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
*การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ วิทยากรจาก รพ. สต. ท่าน้ำอ้อย
*ความรู้ด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ วิทยากร จาก รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และนายกไพลิน โตอิ้ม ใช้งบประมาณส่วนตัว มอบข้าวสารอย่างดีน้ำหนัก 5 กก. 1 ถุงและไข่ 10 ฟอง ให้ผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 09.36 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT