หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
 หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการ ”อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจประจำปี 2562 “  
 

          นางไพลิน โตอิ้ม เป็นประธานเปิดโครงการ”อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจประจำปี 2562 “ระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562  ณ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯ  เป็นผู้กล่าวรายงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการอิ่มบุญอิ่มใจเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา คือการละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์การถือศิล ละเว้นจากอบายมุขเป็นเวลา 9 วัน และประการสำคัญคือประชาชนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี การจัด”โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจเทศกา กินเจในปีนี้ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากภาคเอกชนคือ
บริษัทเดรี่พลัส จำกัด
โรงงานปลาร้าจากวิรัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรนันท์ และกำลังศรัทธาจากพี่น้องชาวตำบลท่าน้ำอ้อย,ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT