หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565  
 

          วันศุกร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565
          โดยมี นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมหมาย ขุนเพิ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมขบวน พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          เวลา 16.15 น. - พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
          เวลา 16.30 น. - เคลื่อนขบวนรถแห่กระทงไปยังวัดพระปรางค์เหลือง
          เวลา 17.30 น. - ขบวนรถแห่กระทง ถึงยังบริเวณวัดพระปรางค์เหลือง
          เวลา 18.00 น. - ร่วมพิธีถวายพุ่มผ้าป่า
          เวลา 20.00 น. - ร่วมลอยกระทง ณ แพท่าน้ำหน้าวัดพระปรางค์เหลือง
          ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่นเพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่อเราต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 (วันขึ้น 15 ค่ำ) (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีลอยกระทงนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคาประกอบกับวัดพระปรางค์เหลือง อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานที่จัดโครงการ และยังเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย จัดทำกระทงที่เน้นใช้วัสดุตามธรรมชาติและจัดขบวนแห่กระทงโดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงจำนวนไม่เกิน 200 คน ได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี สายตรวจตำบล ร่วมกับงานป้องกันฯและงานกู้ชีพ อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง และดูแลป้องกันเหตุทางน้ำ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 14.50 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT