หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  
 

           วันพฤหัสบดีที่ 20มกราคม2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น 3)
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
           โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
           ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ประชุมทราบ
              - แจ้งรายงานผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
           ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
              - รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
           ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
              - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 15.33 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 121 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT