หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น(วัดเขาดินใต้)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          โดยมีนางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายสง่า ปานขลิป ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิด
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 78 คน โดยจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออก เพราะประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงเด็กปฐมวัย คือพื้นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
          เวลา 09.00 น. นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล ได้นำคณะครู, นักเรียนและผู้ปกครอง เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น(วัดเขาดินใต้) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ให้การต้อนรับ และนายวัชรินทร์ เงินสุข ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 14.53 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT