หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เตรียมงานเพื่อดำเนินการ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง)  
 

          นายกไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เตรียมงานเพื่อดำเนินการ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง) ในวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณ หมู่ 6 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไกล้เคียงกับบริเวณเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อจัดเตรียมการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง โดยเทศบาลเป็นต้นแบบ \"แหล่งเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง\" อย่างภาคภูมิใจ
         โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนราชการ  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ตามแนวทางประชารัฐ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 14.59 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT