หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฯ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง”  
 

          วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกเพื่อส่งเสริมผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดการบริการสาธารณะ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          โดยมี นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.โรงเรียน, ผอ.รพ.สต. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯตลอดค่าวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณส่วนตัวของ
นายกไพลิน และ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแหล่งน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนปัญหา/อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 100 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานในเรื่องนี้โดยตรง
          1. นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
          2. ดร.ภูนท สลัดทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 13.23 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT