หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการ นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลสามัญ, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รู้จักข่มใจตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่ดีงามและพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09.59 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT