หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุและต้อนรับคณะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  
 

          วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “ใช้งบประมาณส่วนตัว” จัดประชุมชมรมสูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปี 2563
          นายกไพลิน โตอิ้ม “ประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้สูงอายุและต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล วังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ”และต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ” ณ วัดพระปรางค์เหลือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นายนพดล วิทยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ผู้สูงอายุ/สมาชิกชมรม ,ประธานชุมชน ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยชมรมผู้สูงอายเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ , ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายละเอียดดังนี้ – แจ้งระเบียบข้อบังคับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พ.ศ. 2562 – แจ้งเรื่องการการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก – แจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงชมรมรายปี พร้อมยืนยันตัวตนการดำรงอยู่ของสมาชิกชมรมฯ รับประทานอาหารร่วมกัน และมอบผลิตภัณฑ์ปลาร้าจ่าวิรัช ให้ทุกคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10.11 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/51

ลำดับภาพที่ 2/51

ลำดับภาพที่ 3/51

ลำดับภาพที่ 4/51

ลำดับภาพที่ 5/51

ลำดับภาพที่ 6/51

ลำดับภาพที่ 7/51

ลำดับภาพที่ 8/51

ลำดับภาพที่ 9/51

ลำดับภาพที่ 10/51

ลำดับภาพที่ 11/51

ลำดับภาพที่ 12/51

ลำดับภาพที่ 13/51

ลำดับภาพที่ 14/51

ลำดับภาพที่ 15/51

ลำดับภาพที่ 16/51

ลำดับภาพที่ 17/51

ลำดับภาพที่ 18/51

ลำดับภาพที่ 19/51

ลำดับภาพที่ 20/51

ลำดับภาพที่ 21/51

ลำดับภาพที่ 22/51

ลำดับภาพที่ 23/51

ลำดับภาพที่ 24/51

ลำดับภาพที่ 25/51

ลำดับภาพที่ 26/51

ลำดับภาพที่ 27/51

ลำดับภาพที่ 28/51

ลำดับภาพที่ 29/51

ลำดับภาพที่ 30/51

ลำดับภาพที่ 31/51

ลำดับภาพที่ 32/51

ลำดับภาพที่ 33/51

ลำดับภาพที่ 34/51

ลำดับภาพที่ 35/51

ลำดับภาพที่ 36/51

ลำดับภาพที่ 37/51

ลำดับภาพที่ 38/51

ลำดับภาพที่ 39/51

ลำดับภาพที่ 40/51

ลำดับภาพที่ 41/51

ลำดับภาพที่ 42/51

ลำดับภาพที่ 43/51

ลำดับภาพที่ 44/51

ลำดับภาพที่ 45/51

ลำดับภาพที่ 46/51

ลำดับภาพที่ 47/51

ลำดับภาพที่ 48/51

ลำดับภาพที่ 49/51

ลำดับภาพที่ 50/51

ลำดับภาพที่ 51/51
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT