หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต  
 

          วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมใจใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต
          เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อนุรักษ์สืบสานมรดก ภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ และรณรงค์ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการนำปิ่นโตใส่อาหาร มารับประทานแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะ พร้อมนำร่องการหิ้วปิ่นโต ร่วมวงรับประทานอาหารกลางวัน สร้างความสามัคคีในองค์กร และปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม หันมาใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะ และใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายใส่สิ่งของต่าง ๆ เป็นการลดปริมาณขยะในประเทศอย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 09.24 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 143 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT