หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  
 

          วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          อำเภอพยุหะคีรี โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพยุหะคีรี (ศอ. จอส. พระราชทาน อ.พยุหะคีรี) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
          จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี , นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก , หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลม่วงหัก และจิตอาสา ทุกหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 09.15 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 144 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT