หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
จัดประชาคมชุมชนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

          วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชาคมชุมชนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยจะนำข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน มาพิจารณาแก้ไขเพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
          โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาเทศบาล, ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ,หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานชุมชน, และประชาชน ร่วมประชาคมชุมชนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 09.31 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT