หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 
นายกไพลิน โตอิ้ม ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
          โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ณ บริเวณจุดตรวจหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
          โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี และ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาเทศบาล/ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี/ โรงพยาบาลพยุหะคีรี/ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดอำเภอพยุหะคีรี/ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก / กำนัน/ สารวัตรกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ แพทย์ประจำตำบล ท่าน้ำอ้อย / ตำบลม่วงหัก / อาสาสมัครสาธารณสุข/ บรรเทาสาธารณภัย สภ.พยุหะคีรี/ อปพร/ จิตอาสา/ งานกู้ภัย &ndash; กู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก / ร่วมเป็นเกียรติ
          ช่วงหยุดยาว 7 วันอันตราย ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว สัญจรโดยใช้รถ ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงกว่าในช่วงเวลาปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง Area Approach ควบคู่กับมาตรการและแนวทางเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID &ndash; 19 ) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 และได้กำหนดคำขวัญว่า &ldquo;ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ&rdquo; โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพยุหะคีรี จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 14.05 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT