หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายกไพลิน โตอิ้ม มอบทุนปลาร้าจ่าวิรัช ครั้งที่ 17 ปี 2563  
 

          นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อม ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดบ้านบน
2.โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
3.โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
4.โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ
          ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 โดยมีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน รับมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 402 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 402,000.- บาท ในนามปลาร้าจ่าวิรัช
          โดย นายกไพลิน &ndash; ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม ผู้ใจบุญมาเติมเต็มรอยยิ้มและมอบกำลังใจ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน สนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อลดภาระผู้ปกครอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียน โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 13.38 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/37

ลำดับภาพที่ 2/37

ลำดับภาพที่ 3/37

ลำดับภาพที่ 4/37

ลำดับภาพที่ 5/37

ลำดับภาพที่ 6/37

ลำดับภาพที่ 7/37

ลำดับภาพที่ 8/37

ลำดับภาพที่ 9/37

ลำดับภาพที่ 10/37

ลำดับภาพที่ 11/37

ลำดับภาพที่ 12/37

ลำดับภาพที่ 13/37

ลำดับภาพที่ 14/37

ลำดับภาพที่ 15/37

ลำดับภาพที่ 16/37

ลำดับภาพที่ 17/37

ลำดับภาพที่ 18/37

ลำดับภาพที่ 19/37

ลำดับภาพที่ 20/37

ลำดับภาพที่ 21/37

ลำดับภาพที่ 22/37

ลำดับภาพที่ 23/37

ลำดับภาพที่ 24/37

ลำดับภาพที่ 25/37

ลำดับภาพที่ 26/37

ลำดับภาพที่ 27/37

ลำดับภาพที่ 28/37

ลำดับภาพที่ 29/37

ลำดับภาพที่ 30/37

ลำดับภาพที่ 31/37

ลำดับภาพที่ 32/37

ลำดับภาพที่ 33/37

ลำดับภาพที่ 34/37

ลำดับภาพที่ 35/37

ลำดับภาพที่ 36/37

ลำดับภาพที่ 37/37
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT