หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  
 

          เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณวัดหางน้ำหนองแขม หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          นำโดย ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นายสมหมาย ขุนเพิ่ม ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯ พร้อมทั้งประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ รองเจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม (เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย) ให้การต้อนรับ และร่วมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
          เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 15.02 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT