หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  
 

         การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักชั้น 3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
      

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 15.20 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT