หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 
รองไพลิน โตอิ้ม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
          โดยมี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, พันตรีจตุรงค์ เทียนลำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน. จังหวัดนครสวรรค์ ,นายถิรภัทร์พร สถาพรพิบูลย์ ปลัดอำเภอพยุหะคีรีฝ่ายความมั่นคง, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล, ผู้อำนวยการ รพ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงหัก คณะทำงานระดับตำบล เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล และแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและกำหนดจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามทั้งอำเภอและตำบล เมื่อเกิดภัยคุกคามเรามีแผนปฏิบัติการที่รองรับและนำมาปฏิบัติได้เมื่อเกิดภัยคุกคามในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง มากยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.13 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT