หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายกวิรัช โตอิ้ม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร  
 

          วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา13.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับเทศบาลตำบล
          โดยมี นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          โดย คณะกรรมการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ตรวจประเมิน ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการ ด้านอื่นๆ ของงานป้องกันฯและงานกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  - ทดสอบการสวมใส่ชุดดับเพลิงภายในอาคารและขวดอากาศ scba ตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ทดสอบการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นในงานดับเพลิงและกู้ภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - ทดสอบระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงโรคติดต่อ COVID-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.35 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT