หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง  
 

          วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 มีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคม จังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน หมู่ 2 ตำบลท่าน้ำอ้อย (นายบุญยัง อ่อนศรี ) และ หมู่ 2 ตำบลม่วงหัก (นางบุญชู เปี่ยมสุข) พร้อมด้วย นางณัฐฐพัชร์ พลอยงาม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และผู้ใหญ่,ผู้ช่วย ,อสม.ประจำหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 16.35 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.46 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT