หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง ประจำปี 2563  
 

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมรูป ร 5 โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ณ วัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุพหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
          นับจากวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี พ.ศ.2411 และเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 ซึ่งครองราชย์มานานถึง 42 ปี แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปเนิ่นนาน แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำพาประเทศชาติรอดพ้นภัยนานัปการ พร้อมทั้งทรงวางหลักปักฐานอย่างรอบด้าน พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองขึ้น เป็นอย่างมาก แต่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 คือ ” การเสด็จประพาสต้น ” เป็นสิ่งที่ทำให้ ทรงได้ทอดพระเนตรทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน การเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆในแผ่นดินของพระองค์ เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางไปจากความนึกคิดของปวงชนชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น ณ วัดพระปรางค์เหลือง อันเป็นสถานที่เสด็จประพาสต้น เมื่อปี พ.ศ.2449 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดประดับตกแต่งจุดสำคัญตามรอยเสด็จ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2563
จุดที่ ๑ นมัสการหลวงพ่อเงิน
จุดที่ ๒ เก๋งเรือพระราชทาน
จุดที่ ๓ กุฏิหลวงพ่อเงิน
จุดที่ ๔ การสาธิตการเหยียบฉ่า
จุดที่ ๕ แพท่าน้ำ
จุดที่ ๖ วิหารหลวงพ่อโต
จุดที่ ๗ องค์พระปรางค์เหลือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 15.16 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/62

ลำดับภาพที่ 2/62

ลำดับภาพที่ 3/62

ลำดับภาพที่ 4/62

ลำดับภาพที่ 5/62

ลำดับภาพที่ 6/62

ลำดับภาพที่ 7/62

ลำดับภาพที่ 8/62

ลำดับภาพที่ 9/62

ลำดับภาพที่ 10/62

ลำดับภาพที่ 11/62

ลำดับภาพที่ 12/62

ลำดับภาพที่ 13/62

ลำดับภาพที่ 14/62

ลำดับภาพที่ 15/62

ลำดับภาพที่ 16/62

ลำดับภาพที่ 17/62

ลำดับภาพที่ 18/62

ลำดับภาพที่ 19/62

ลำดับภาพที่ 20/62

ลำดับภาพที่ 21/62

ลำดับภาพที่ 22/62

ลำดับภาพที่ 23/62

ลำดับภาพที่ 24/62

ลำดับภาพที่ 25/62

ลำดับภาพที่ 26/62

ลำดับภาพที่ 27/62

ลำดับภาพที่ 28/62

ลำดับภาพที่ 29/62

ลำดับภาพที่ 30/62

ลำดับภาพที่ 31/62

ลำดับภาพที่ 32/62

ลำดับภาพที่ 33/62

ลำดับภาพที่ 34/62

ลำดับภาพที่ 35/62

ลำดับภาพที่ 36/62

ลำดับภาพที่ 37/62

ลำดับภาพที่ 38/62

ลำดับภาพที่ 39/62

ลำดับภาพที่ 40/62

ลำดับภาพที่ 41/62

ลำดับภาพที่ 42/62

ลำดับภาพที่ 43/62

ลำดับภาพที่ 44/62

ลำดับภาพที่ 45/62

ลำดับภาพที่ 46/62

ลำดับภาพที่ 47/62

ลำดับภาพที่ 48/62

ลำดับภาพที่ 49/62

ลำดับภาพที่ 50/62

ลำดับภาพที่ 51/62

ลำดับภาพที่ 52/62

ลำดับภาพที่ 53/62

ลำดับภาพที่ 54/62

ลำดับภาพที่ 55/62

ลำดับภาพที่ 56/62

ลำดับภาพที่ 57/62

ลำดับภาพที่ 58/62

ลำดับภาพที่ 59/62

ลำดับภาพที่ 60/62

ลำดับภาพที่ 61/62

ลำดับภาพที่ 62/62
<<
>>
X
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT