หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารค่าใช้บริการแผ่นที่เกิน 15,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.03 บาท ตั้งแต่ 23 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564 จำนวน 3 เดือนละ 750.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ม.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกพร้อมติดตั้ง (กระจกบอร์ดใส 5 มิล ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว พร้อมรางกับล้อเลื่อน) จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  11 ม.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธ.ค. 2563 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธ.ค. 2563 35
ข่าวสรรหาบุคลากร   ผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  28 มิ.ย. 2562 96
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล  28 มิ.ย. 2562 162
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  28 มิ.ย. 2562 73
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  28 มิ.ย. 2562 85
หลักประกันสุขภาพ   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แม่ผู้เลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่  2 ก.ย. 2558 562
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด  20 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ม.ค. 2564  14 ม.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน  13 ม.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด  12 ม.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย  11 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง 10 ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19  11 ม.ค. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือตรวจโรค เบอร์ M,ถุงมือตรวจโรค เบอร์ L และหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ม.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  8 ม.ค. 2564 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 82
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT