หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การรับสมัครเข้าประกวดฝีพายประพาสต้น ประจำปี 2557   24 ก.ค. 2557 866
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงาน ตามรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง   16 ก.ค. 2557 641
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันภาวะโลกร้อน   29 พ.ค. 2557 809
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2556   28 พ.ค. 2557 711
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2556   28 พ.ค. 2557 707
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ประจำปรงบประมาณ 2556   28 พ.ค. 2557 535
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2556   28 พ.ค. 2557 513
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) จำนวน 12,600 ลบ.ม.   14 พ.ค. 2557 753
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557-2559   12 พ.ค. 2557 569
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ครั้งที่ 2)   26 มี.ค. 2557 794
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและติดตั้งหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ครั้งที่ 2)   26 มี.ค. 2557 784
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2557   10 มี.ค. 2557 728
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2557   10 มี.ค. 2557 1787
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      10 มี.ค. 2557 535
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ฺชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน   28 ก.พ. 2557 680
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน   28 ก.พ. 2557 2289
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน   28 ก.พ. 2557 590
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การสอบราคาโครงการจัดซื้อรถดั้มเปอร์ จำนวน 1 คัน   28 ก.พ. 2557 1101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องการสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 5 จุด   28 ก.พ. 2557 811
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2   20 ม.ค. 2557 689
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62   
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT