หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักประจำปีงบประมาณ 2561  12 ธ.ค. 2560 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ (เพื่อชำระภาษีในเดือน เมษายน 2561)  12 ธ.ค. 2560 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 199 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธ.ค. 2560 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  6 ธ.ค. 2560 243
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย-1088 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธ.ค. 2560 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์/วารสารอื่น ให้กับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2560 373
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคู่มือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2560 277
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน เอกสารประกอบการอบรม และกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2560 319
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผุ้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ  1 ธ.ค. 2560 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้ในพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2560 235
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2560 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ย. 2560 284
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  27 พ.ย. 2560 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 2560 342
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน) 3 ชั้น  27 พ.ย. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 2560 216
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเหล็กต่อเสาธงและทำหลักสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 2560 258
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 2560 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 2560 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2560 318
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62      63      64      65     ....หน้าสุดท้าย >> 73
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT