หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เพื่อการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกครัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิ.ย. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บล-6253 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-5777 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไข่ไก่ แพ็ค 10 ฟอง จำนวน 586 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิ.ย. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร ขาว บรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 293 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องตัดหญ้า) ขนาด 0.7 ลิตร จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รับข้อเสนอราคาจ้างเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายใหม่) จำนวน 6 อัตรา  4 มิ.ย. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายอคิลิคสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์ตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิ.ย. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิ.ย. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิ.ย. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุรี คล้ายเนียม ถึงเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้ำอ้อย  27 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทาง บริเวณรอบเขาบ่อพลับ หมู่ที่ 9, 10 ตำบลม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พ.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายลำดวน คำประกอบ ถึงบ้านนายพิภัทร น้อยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหัก  22 พ.ค. 2563 7
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 73
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT