หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   27 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปจำนวนและประเภทการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   26 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562   25 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562   25 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561   25 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทสบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   24 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)   20 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   19 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินการสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   6 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2562   22 พ.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....   21 พ.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   3 พ.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัด   1 เม.ย. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความ   14 มี.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กระดาษหน้านี้ไม่ใช้ จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 2562 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   25 ก.พ. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   28 ม.ค. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้ความเห็นเกี่ยวกับ ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ม.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฟิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด   4 ม.ค. 2562 76
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 62
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT