หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ม.ค. 2564  14 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน  13 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด  12 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย  11 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง 10 ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19  11 ม.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  8 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการรับชำระภาษีนอกสถานที่ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ 2564  28 ธ.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเร่ืองการเปิดให้บริการประชาชนในช่่วงพักกลางวันของวันทำงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  28 ธ.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564  21 ธ.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  21 ธ.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  21 ธ.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท  18 ธ.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต  18 ธ.ค. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564  4 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน พ.ย..63 ครั้งที่ 2  3 ธ.ค. 2563 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  3 ธ.ค. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน พ.ย..63  26 พ.ย. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน  13 พ.ย. 2563 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ช้อปดีมีคืน กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท  10 พ.ย. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที  10 พ.ย. 2563 102
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT