หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาบตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  26 พ.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  24 พ.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564  9 พ.ย. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ต.ค. 2564   28 ต.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  6 ต.ค. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ 2564  28 ก.ย. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย  21 ก.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่่าน้ำอ้อยม่วงหักเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  17 ก.ย. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564  13 ก.ย. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชาวนาเฮ นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 64/65  10 ก.ย. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   กปภ.แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง  9 ก.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   กปภ.เตือน ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ  9 ก.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ก.ย. 2564  9 ก.ย. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2)  23 ส.ค. 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  18 ส.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย(ภัยธรรมชาติ)  18 ส.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  18 ส.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะจากไฟฟ้าสาธารณะเก่าถึงบ้านนางวาสนา สีแจ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย  18 ส.ค. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)  18 ส.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ งานทะเบียนราษฎร  17 ส.ค. 2564 78
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT