หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง กับการฉีดวัคซีนโควิด-19  15 มิ.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร  15 มิ.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19  7 มิ.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร  7 มิ.ย. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ  14 พ.ค. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  3 พ.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน  23 เม.ย. 2564 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564  22 เม.ย. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ  9 เม.ย. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)  8 เม.ย. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวน บุคคลทั่วไป นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ   1 เม.ย. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ  1 เม.ย. 2564 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564  30 มี.ค. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ถึงผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในระบบ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   10 มี.ค. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ก.พ. 2564  1 ก.พ. 2564 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564  29 ม.ค. 2564 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้  25 ม.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด  20 ม.ค. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ม.ค. 2564  14 ม.ค. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน  13 ม.ค. 2564 104
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT