หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ   15 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า ๒ ชั้น ยาว ๒๓ เมตร หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหม้อลมครัชรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร-3740 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)  6 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านท่าดานแนวเขื่อนเรียงหินเดิม หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลท่าน้ำอ้อยถึงศาลเจ้าปู่เถ้ากงม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มล.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธ.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดออุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำแผ่นพับรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกบริเวณสะพานหนองเข่งถึงท่อข้ามนายสมหมาย(ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน คสล.เดิม ถึงสะพานผู้ใหญ่ปลิก หมู่ที่ 4,8 ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยวิธีประกวดราคา e-bidding  25 ธ.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 800x275 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4981 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธ.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT