หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0065 และ 416-57-0067 (แผงวงจรหลัก) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.ย. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร (สายยาง 5/8 ยาว 30 เมตร) จำนวน 2 ม้วน และเข็มขัด จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ก.ย. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-60-0042. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.ย. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.ย. 2563 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ก.ย. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เครื่่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ย. 2563 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดาทำแผนที่ประจำตำบล,แผนที่ประจำหมู่บ้าน,แผ่นป้ายแสดงผังนิทรรศการ (QR CODE),พิมพ์แผนที่สีพร้อมเข้าเล่ม,แผนที่เพื่อการบริหารจัดการรายระวางพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ย. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4981 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2563 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่อง,เช็คนำ้มันเฟืองท้าย,เช็คน้ำมันเกียร์ และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน กล-9995 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.ย. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก๊าซ LPG ขนาด 15 กก.) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเช่าอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ (อุปกรณ์โรยตัว) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT