หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารประจำกองและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 22 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารประจำกองและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับท้องถิ่น(ทีม Admin ท้องถิ่น) [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT