หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงิน สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT