หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแเดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่่ 30 กันยายน 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3   
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT