หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2   
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT