หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงแสดงผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT