หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ก.พ. 63 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ม.ค. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน พ.ย. 62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ต.ค. 62 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT